JÓ KIS HELY LÉTESÍTÉSE TÁKOSON

A Kedvezményezett neve: Tákos Község Önkormányzata

 

Projektazonosító: EFOP 1.4.3-16-2017-00097

- A projekt címe: "Jó Kis hely " Létesítése Tákoson

A szerződött támogatás összege: 43,96 Milló Ft

- A támogatás mértéke (%-ban): 100%

- A projekt tartalmának bemutatása:

 

Tákos Község Önkormányzata sikeres pályázatának köszönhetően, 2018 május 1-től 48 hónap keresztül valósítja meg

a „Jó kis hely” létesítése Tákoson
című projektjét. A „Jó kis hely” közösségi tér feladata és célja, hogy a gyerekekre és családjaikra irányuló meglévő fejlesztéseket, kezdeményezéseket, programokat összefogja, felkarolja, s elérhető módon biztosítsa a településen élő 0-25 éves korosztály, és szüleik számára.
A közösségi tér rövid távú célja, hogy a szolgáltatáshiányos településen a szükségleteknek megfelelő mennyiségben és minőségben biztosításra kerüljenek a hiányzó szolgáltatások, programok, illetve elősegítse az azokhoz való hozzáférést.
Középtávú célként a közösségi tér meglétéből fakadó folyamatos segítő jelenlét valamint a település egészére irányuló programjai hatására elő kell, hogy segítse a közösség megújulását, fejlesztését, ennél fogva hozzásegíti az alacsony érdekérvényesítő képességgel rendelkező társadalmi csoportokat ahhoz, hogy érdekeiket felismerjék, megfogalmazzák és azok kielégítése érdekében tenni is tudjanak.

A Jó kis hely az év minden munka napján 10-18 óra között tart nyitva

Megvalósuló tevékenységek:
Játékfoglalkozások biztosítása a gyereke számára szülők bevonásával.
Baba mama klub működtetése heti rendszerességgel a védőnő bevonásával.
Tanulást, iskolai felzárkózást segítő tevékenységek
Szabadidős –kulturális és sport programok, kézműves foglalkozások, tábor gyerekeknek.
Életvezetési valamint preventív célú (drog megelőzési) programok.
Pályaorientációs és életvezetési tanácsadás
Felkészítés a munkaerő piaci jelenlétre
IT kompetenciák erősítése
Három év alatti gyerekek étkeztetése

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.05.01

- A projekt befejezési dátuma: 2022.04.30

Polgármesteri Hivatal:

H-Cs  7.30-16.00
P:   7.30-13.30

Könyvtári nyitvatartás:

CS: 16.30-19.00
P   : 16.30-19.00
Sz:   16.00 - 17.00

Védőnői szolgálat:

Csütörtök: 9.00 - 10.00

Háziorvosi rendelés:

Csütörtök: 10.00 - 12.00